امتیاز:8.4 ( 826 رای)
سال انتشار:
 • 1997
زمان: 50 دقیقه
زبان:
محصول:
سبک:
کارگردان:
جوایز :
 • نامزد 2 Primetime Emmys همچنین 3 جایزه و 1 نامزدی
TV-MA
 • 2005
دانلود فیلم George Carlin: Life Is Worth Losing 2005
امتیاز:8.3 ( 3,947 رای)
سال انتشار:
 • 2005
زمان: 75 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
 • نامزد 1 Primetime Emmy همچنین 2 نامزدی
امتیاز:8.5 ( 3,153 رای)
سال انتشار:
 • 2001
زمان: 55 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
امتیاز:8.7 ( 2,822 رای)
سال انتشار:
 • 1996
زمان: 60 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
 • 1 جایزه و 1 نامزدی
TV-MA
 • 1990
دانلود فیلم George Carlin: Doin? It Again 1990
امتیاز:8.4 ( 2,066 رای)
سال انتشار:
 • 1990
زمان: 60 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
 • 1 جایزه و 1 نامزدی
TV-MA
 • 1992
دانلود فیلم George Carlin: Jammin? in New York 1992
امتیاز:8.7 ( 3,048 رای)
سال انتشار:
 • 1992
زمان: 59 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
 • نامزد 1 Primetime Emmy همچنین 2 جایزه
امتیاز:8.2 ( 1,764 رای)
سال انتشار:
 • 1988
زمان: 61 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
 • 2 نامزدی
TV-MA
 • 1999
دانلود فیلم George Carlin: You Are All Diseased 1999
امتیاز:8.6 ( 3,634 رای)
سال انتشار:
 • 1999
زمان: 65 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
 • نامزد 2 Primetime Emmys
امتیاز:8.1 ( 1,574 رای)
سال انتشار:
 • 1984
زمان: 60 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
بازیگر:
جوایز :
امتیاز:8.1 ( 1,552 رای)
سال انتشار:
 • 1986
زمان: 60 دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
 • 1 جایزه و 3 نامزدی
دانلود آهنگ خارجی دانلود فیلم سریال خارجی