امتیاز:7.2 ( 3,656 رای)
سال انتشار:
 • 2006
زمان: 87 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Viola Davis
 • Kohl Sudduth
جوایز :
R
 • 2005
دانلود فیلم Jesse Stone: Stone Cold 2005
امتیاز:7.2 ( 5,286 رای)
سال انتشار:
 • 2005
زمان: 87 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Jane Adams
 • Reg Rogers
جوایز :
امتیاز:7.2 ( 2,955 رای)
سال انتشار:
 • 2009
زمان: 88 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kathy Baker
 • Kohl Sudduth
جوایز :
 • 2 نامزدی
امتیاز:7.2 ( 3,168 رای)
سال انتشار:
 • 2007
زمان: 88 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kathy Baker
 • Kohl Sudduth
جوایز :
 • نامزد 1 Primetime Emmy همچنین 3 نامزدی
امتیاز:7.3 ( 2,802 رای)
سال انتشار:
 • 2010
زمان: 87 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kathy Baker
 • Kohl Sudduth
جوایز :
امتیاز:7.3 ( 4,008 رای)
سال انتشار:
 • 2006
زمان: 89 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Saul Rubinek
 • Viola Davis
جوایز :
TV-14
 • 2015
دانلود فیلم Jesse Stone: Lost in Paradise 2015
امتیاز:7.2 ( 2,104 رای)
سال انتشار:
 • 2015
زمان: 86 min دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kohl Sudduth
 • Gloria Reuben
جوایز :
 • نامزد 1 Primetime Emmy همچنین 1 نامزدی
امتیاز:7.1 ( 2,518 رای)
سال انتشار:
 • 2012
زمان: 90 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Robert Harmon
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kathy Baker
 • Kohl Sudduth
جوایز :
 • 2 نامزدی
امتیاز:7.1 ( 2,451 رای)
سال انتشار:
 • 2011
زمان: 91 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Dick Lowry
بازیگر:
 • Tom Selleck
 • Kathy Baker
 • Kohl Sudduth
جوایز :