امتیاز:4.3 ( 4,311 رای)
سال انتشار:
 • 2018
زمان: 81 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
سبک:
کارگردان:
 • Gary J. Tunnicliffe
بازیگر:
 • Damon Carney
 • Randy Wayne
 • Alexandra Harris
جوایز :
R
 • 2011
دانلود فیلم Hellraiser: Revelations 2011
امتیاز:2.7 ( 6,592 رای)
سال انتشار:
 • 2011
زمان: 75 min دقیقه
محصول:
 • United States
سبک:
کارگردان:
 • Víctor García
بازیگر:
 • Steven Brand
 • Nick Eversman
 • Tracey Fairaway
جوایز :
R
 • 1996
دانلود فیلم Hellraiser: Bloodline 1996
سال انتشار:
 • 1996
زمان: 85 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Kevin Yagher / Alan Smithee
بازیگر:
 • Bruce Ramsay
 • Valentina Vargas
 • Doug Bradley
جوایز :
 • 1 جایزه و 1 نامزدی
R
 • 2000
دانلود فیلم Hellraiser: Inferno 2000
سال انتشار:
 • 2000
زمان: 99 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Scott Derrickson
بازیگر:
 • Craig Sheffer
 • Nicholas Turturro
 • James Remar
جوایز :
 • 1 جایزه و 2 نامزدی
R
 • 2002
دانلود فیلم Hellraiser: Hellseeker 2002
سال انتشار:
 • 2002
زمان: 89 min دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
 • Rick Bota
بازیگر:
 • Dean Winters
 • Ashley Laurence
 • Doug Bradley
جوایز :
 • 1 جایزه و 4 نامزدی
R
 • 2005
دانلود فیلم Hellraiser: Deader 2005
امتیاز:4.6 ( 8,603 رای)
سال انتشار:
 • 2005
زمان: 88 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
 • Romania
کارگردان:
 • Rick Bota
بازیگر:
 • Kari Wuhrer
 • Paul Rhys
 • Simon Kunz
جوایز :
R
 • 2005
دانلود فیلم Hellraiser: Hellworld 2005
امتیاز:4.2 ( 9,232 رای)
سال انتشار:
 • 2005
زمان: 91 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
 • Romania
سبک:
کارگردان:
 • Rick Bota
بازیگر:
 • Lance Henriksen
 • Katheryn Winnick
 • Christopher Jacot
جوایز :
R
 • 1987
دانلود فیلم Hellraiser 1987
سال انتشار:
 • 1987
زمان: 94 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United Kingdom
کارگردان:
 • Clive Barker
بازیگر:
 • Andrew Robinson
 • Clare Higgins
 • Ashley Laurence
جوایز :
 • 2 جایزه و 6 نامزدی