G
 • 2019
دانلود فیلم Toy Story 4
سال انتشار:
 • 2019
زمان: 100 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Josh Cooley
بازیگر:
 • Tom Hanks
 • Tim Allen
 • Annie Potts
جوایز :
 • برنده 1 اسکار همچنین 49 جایزه و 50 نامزدی
G
 • 2010
دانلود فیلم Toy Story 3 2010
سال انتشار:
 • 2010
زمان: 103 min دقیقه
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • Lee Unkrich
بازیگر:
 • Tom Hanks
 • Tim Allen
 • Joan Cusack
جوایز :
 • برنده 2 اسکار همچنین 60 جایزه و 95 نامزدی
G
 • 1995
دانلود فیلم Toy Story 1995
سال انتشار:
 • 1995
زمان: 81 min دقیقه
زبان:
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • John Lasseter
بازیگر:
 • Tom Hanks
 • Tim Allen
 • Don Rickles
جوایز :
 • نامزد 3 اسکار همچنین 27 جایزه و 20 نامزدی
G
 • 1999
دانلود فیلم Toy Story 2 1999
سال انتشار:
 • 1999
زمان: 92 min دقیقه
محصول:
 • United States
کارگردان:
 • John Lasseter / Ash Brannon / Lee Unkrich
بازیگر:
 • Tom Hanks
 • Tim Allen
 • Joan Cusack
جوایز :
 • نامزد 1 اسکار همچنین 21 جایزه و 26 نامزدی